Професійні компетенції сучасного викладача

Учительська професія вимагає постійного самовдосконалення, саморозвитку як професійних, так і особистісних якостей. Викладач сучасної мистецької школи повинен мати всі якості ідеального, сучасного, компетентного і професійного педагога. А ідеальний педагог – це зразок професіонала, носій цивільних, виробничих і особистісних функцій, сформованих на найвищому рівні. Модернізація системи освіти висуває питання формування професійної компетентності педагога на одне з провідних місць,  що є умовою ефективності організації освітнього процесу.

Вчергове, 09 грудня 2021 року, в Хмельницькому ОНМЦКіМ пройшов обласний психолого-педагогічний семінар для керівників, викладачів мистецьких шкіл, організований відділом мистецьких навчальних закладів та підвищення кваліфікації. Лектор – доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії Катерина Біницька, – в ході семінару розкрила актуальні питання професійних компетенцій викладача на сучасному етапі реформування освітньої галузі.

Успішність педагогічної діяльності багато в чому залежить від педагога, від його особистісних якостей, майстерності, навичок педагогічної взаємодії. Від уміння педагога створювати необхідні психолого-педагогічні умови залежить ефективність педагогічного впливу на учнів, – наголосила Катерина Миколаївна під час обговорення питання взаємодії педагога з різними категоріями дітей.

Тема ненасильницького спілкування в освітньому середовищі є надзвичайно актуальною для створення відкритого суспільства, заснованого  на довірі й співпраці. Ненасильницьке  спілкування допомагає по-новому виражати себе, створити душевний зв’язок з іншими людьми, вчить цінувати почуття і потреби, як свої, так і учнів, колег та давати одне одному якісний зворотний зв’язок.

Лектор детально розкрила питання інтерактивних методів роботи,  підкреслила важливість уміння викладача викликати інтерес до навчання, перетворити процес передачі знань, умінь в активну форму взаємодії. Палітра існуючих прийомів велика. Але основна мета їх застосування – викликати у дітей відповідну гаму почуттів та емоцій.

В цілому семінар пройшов цікаво, насичено, в доброзичливій атмосфері.  Всі учасники були залучені до процесу пізнання: виконувались творчі завдання, організовувалась групова робота, ділові ігри.

 

 

 

 

 

Опублікуйте цю новину у соціальних мережах:

Останні записи

Залиште відгук