Відділ охорони пам’яток

Історія Відділу

На підставі наказу обласного управління культури від 29.06.1971 р. №119 “Про створення нових відділів музею” при Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї був утворений відділ охорони і пропаганди пам’яток історії і культури. У складі музею відділ проіснував до 23.02.2001 р., після чого був реорганізований в окремий відділ, безпосередньо підпорядкований Управлінню культури Хмельницької обласної державної адміністрації. З грудня 2005 року по грудень 2018 р. Відділ охорони пам’яток історії та культури у Хмельницькій області був окремою юридичною особою. У 2018 р. знову відбулася реорганізація і з січня 2019 р. відділ охорони пам’яток увійшов до складу Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтва.

Основні завдання відділу

– здійснення науково-методичної, науково-дослідницької, просвітницької роботи з метою дослідження, збереження і популяризації пам’яток та об’єктів культурної спадщини Хмельницької області;

– надання методичної допомоги органам державної влади та місцевого самоврядування щодо виконання завдань у сфері охорони культурної спадщини;

– проведення науково-дослідних робіт у сфері охорони культурної спадщини;

– виготовлення облікової документації на пам’ятки та об’єкти культурної спадщини.

Діяльність і здобутки відділу

Пам’яткоохоронна робота Відділу регламентується Конституцією України, законодавчими актами щодо охорони культурної спадщини, законами України “Про охорону культурної спадщини”, “Про охорону археологічної спадщини”, іншими законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями сесій обласної ради, наказами Міністерства культури України та департаменту інформаційної політики, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації, а також статутом Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтва.

У відділі охорони пам’яток працюють фахівці: пам’яткоохоронці, історики, археологи. Крім основної пам’яткоохоронної роботи, спеціалістами відділу проводиться робота з наукового вивчення історичного минулого, популяризації пам’яток і об’єктів культурної спадщини Хмельницької області.

Підготовлено та видано низку наукових, науково-популярних та публіцистичних праць, зокрема каталоги-довідники поховань періоду Другої світової війни на територіях Білогірського, Віньковецького, Деражнянського, Дунаєвецького, Городоцького, Кам’янець-Подільського, Ізяславського районів, міст Хмельницького та Кам’янець-Подільського, наукові видання Захар’єв В.А., Шпаковський С.М. Замки і фортеці з-понад Кучманського шляху. – Хмельницький: ФОП Цюпак А.А., 2015. – 104 с., І.Р. Михальчишин, С.М.Шпаковський Археологічна карта межиріччя Південного Бугу, Случі, Збруча. – Хмельницький: ФОП Мельник А.А., 2016. – 208 с., Захар’єв В.А., Старенький І.О., Шпаковський С.М. Замки, фортеці, пізньосередньовічні міські укріплення Хмельницької області. – Хмельницький: ФОП Цюпак А.А., 2017. – 216 с., Новоушиччина: історія у пам’ятках / упорядники Петраш І.В., Шпаковський С.М., Климчук В.В. – Хмельницький, «Поліграфіст», 2018. – 335 с., Сергій Шпаковський:. «Моя земля, моя пам’ятка, мій дім!» / Упоряд. і передмова В.А.Захар’єв, І.Я. Леськів, – – Київ: Стародавній світ, 2019. –364 с., Звід пам’яток історії та культури України: Хмельницька область. м. Хмельницький. – Кн. 1 / Ред. тому: І. Трунова (голова), В. Лукашук (заст. голови), С. Шпаковський (упоряд.), Хмельницька обласна державна адміністрація; Управління культури, національностей, релігій та туризму; Хмельницький обласний науково-методичний центр культури та мистецтва. – Хмельницький, ФОП Мельник А. А., 2019. – 280 с.

Відділ у своїй діяльності співпрацює з Державною службою з питань охорони культурної спадщини Міністерства культури та інформаційної політики України, Українським державним інститутом культурної спадщини Міністерства культури та інформаційної політики України, Центром пам’яткознавства і УТОПІК НАН України, Інститутом археології НАН України, НДЦ “Рятівна археологічна служба” Інституту археології НАН України, Державним архівом Хмельницької області, Головною редакційною колегією Зводу пам’яток історії та культури України НАН України, Хмельницьким обласним краєзнавчим музеєм, ПОГ “Інститут культурної спадщини” ВРОКСУ, ДП “Український регіональний спеціалізований науково-реставраційний інститут “Укрзахідпроектреставрація”, ДІАЗ “Межибіж”, ДІАЗ “Самчики”, НІАЗ “Кам’янець”, Кам’янець-Подільським державним історичним музеєм-заповідником, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськими організаціями.

Відділ реалізовує пам’яткоохоронні заходи у Хмельницькійї області щодо збереження, дослідження та популяризації пам’яток та об’єктів культурної спадщини. Одним з напрямків роботи є розробка пам’яткоохоронної документації (паспорти, проекти меж територій, зон охорони та режимів використання об’єктів культурної спадщини). Станом на березень 2021 р. підготовлено більше 2 тисяч паспортів старого і нового зразка на пам’ятки та об’єкти культурної спадщини , 111 проектів на пам’ятки і об’єкти археології, 4 пам’ятки архітектури і містобудування, 3 пам’ятки науки і техніки. Проводиться робота з 24 історико-архітектурними опорними планами населених місць Хмельницької області, з них 15 затверджено.

Історико-культурна спадщина області

Станом на 01.01.2021 року на обліку та під охороною держави у Хмельницькій області перебуває 2896 пам’яток культурної спадщини:

– археології – 256 (з них 11 національного значення);

– історії – 2340 (з них 4 національного значення);

– монументального мистецтва – 40 (з них 1 національного значення);

– архітектури та містобудування – 255 (з них 177 національного значення);

– науки і техніки – 3 всесвітнього (національного) значення.

Також на обліку й під охороною держави в області перебуває 1617 щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (за видами: архітектура та містобудування, історія, археологія, мистецтво) і занесених до “Переліку об’єктів культурної спадщини Хмельницької області”.

 

Склад відділу:

Шпаковський Сергій Михайлович – заступник директора з питань охорони культурної спадщини ХОНМЦКМ;

Юськова Ольга Анатоліївна – завідувач відділом охорони пам’яток;

Захар’єв Володимир Анатолійович – старший науковий співробітник відділу;

Климчук Олександр Васильович – науковий співробітник відділу;

Гурська Катерина Олександрівна – науковий співробітник відділу.

Увіковічнення Т. Г. Шевченка у пам’ятках культурної спадщини на Хмельниччині

Стаття С.М.Шпаковського до 50-річчя відділу охорони пам’яток

 

Опублікуйте цю новину у соціальних мережах:

Останні записи

Залиште відгук